Styrelse

VUC är en stiftelse, och styrelsen tillsätts av stiftarna (Västerviks kommun, Tjustbygdens Sparbank AB, Pentronic AB, Gbo Fastening System AB, Västerviks Företagsgrupp och ALMI Företagspartner i Kalmar län AB).

Styrelsen i VUC består av följande personer:
• Conny Tyrberg (ordförande), Västerviks kommun
• Mats Hasselquist (vice ordförande), Tjustbygdens Sparbank AB
• Harald Hjalmarsson, Västerviks kommun
• Dan Nilsson, Västerviks kommun
• Rikard Larsson, Pentronic AB
• Claes Arnesson, Gbo Fastening AB
• Ulf Åberg, Västerviks Företagsgrupp
• David Lengström, ALMI Företagspartner i Kalmar län AB