Västerviks utvecklingscentrum

VUC är en stiftelse vars ändamål är att bedriva utvecklingsfrämjande verksamhet, främst i Västerviks kommun genom samverkan mellan näringsliv, kommun samt institutioner på regional- och riksnivå.
Stiftarna är Västerviks kommun, Tjustbygdens Sparbank AB, Pentronic AB, Gbo Fastening System AB, Västerviks Företagsgrupp och ALMI Företagspartner i Kalmar län AB.

Västervik Invest AB

Västervik Invest AB skapades i samband med den lokala näringslivskris som uppstod när Electrolux beslutade att stänga sin dammsugarfabrik i Västervik 2005. VIAB finansierades genom medel från Västerviks kommun (donerade av Electrolux), Tjustbygdens Sparbank och Innovationsbron Öst AB. Bolaget investerade i en rad företag vars utveckling bedömdes kunna skapa nya arbetstillfällen i Västervik.

Finansierat av Tjustbygdens Sparbank och Västerviks kommun.

Kontakt

info@vasterviksutvecklingscentrum.se

Maila oss