Västerviks utvecklingscentrum

VUC är en stiftelse vars ändamål är att bedriva utvecklingsfrämjande verksamhet, främst i Västerviks kommun genom samverkan mellan näringsliv, kommun samt institutioner på regional- och riksnivå.

Ändamålet utövas genom det helägda dotterbolaget Västervik Invest AB och det delägda bolaget Västervik Framåt AB samt genom styrelsens kontakter och samverkan med kommunen, näringslivsorganisationer och andra verksamheter som bidrar till regionens utveckling.

Genom sitt arbete kan VUC identifiera nya behov av utvecklingsinsatser. VUC kan då ta initiativ till aktiviteter för att kan möta dessa behov, antingen inom ramen för dotterbolagets verksamhet eller genom andra aktiviteter.

VUC grundades 1988 av Västerviks kommun, Tjustbygdens Sparbank AB, Pentronic AB, Gbo Fastening System AB, Västerviks Företagsgrupp och ALMI Företagspartner i Kalmar län AB.