Insatser för näringslivet

Den globala smittspridningen av coronaviruset har en omfattande påverkan på hälsoläget i världen och i Sverige. För att bromsa smittspridningen har stora delar av de drabbade länderna stängts ned. Det har i sin tur medfört omfattande påverkan på samhällen och företag som inte kan bedriva normal verksamhet, så även i Västervik.

Det finns statliga stöd till olika typer av företag, men mycket tyder på att dessa riktas främst till större och medelstora företag. Stöden är även främst formade för att avhjälpa den akuta krisen i näringslivet. Det kommer finnas ett behov framåt för återhämtning och utveckling.

Västerviks näringsliv består av ett fåtal medelstora företag och ett stort antal små företag, som täcker ett brett spann av branscher. VUC och finansiärerna gör bedömningen är att det finns ett behov av stöd till de mindre företagen i Västerviks kommun för att hjälpa dem i återuppbyggnadsfasen genom att tillhandahålla kapital och resurser för återhämtning och utveckling.

Sista ansökningsdag 29/12

VUC vill genom följande aktiviteter hjälpa bygdens företag att klara återuppbyggnaden:
Kapitaltillskott till aktiebolag i form av aktiekapital
Efterställda lån
Utvecklingsbidrag