Beredning

För dig som ska bereda en ansökan till VUC/VIAB om efterställt lån, utvecklingsbidrag eller Kapitaltillskott genom aktiekapital.

För att förenkla för företagen har VUC valt att överlåta beredningen av ansökningarna till de parter som företagen redan samarbetar med. Förhoppningen är att beredningen (främst av lån och aktiekapital) kan samordnas med respektive banks beredning av det egna engagemanget.

Som ansvarig för beredningen ska du avgöra om ansökan kan tillstyrkas inför beslut. Tillstyrkan dokumenteras i beredningsblanketten. I och med tillstyrkan så har du bedömt att stödet kan förväntas få avsedd effekt för företaget samt att företaget kan förväntas fullgöra de åtaganden som kopplas till stödet.

Beredningsblanketterna hittar du på denna sida. För att komma åt sidan behöver du ett lösenord. Saknar du lösenord så kontakta info@vasterviksutvecklingscentrum.se

Blanketten ska skickas till info@vasterviksutvecklingscentrum.se
tillsammans med ansökan, beslut fattas löpande av VUC och VIAB.