Finansiärer

De insatser som VUC och Västervik Invest genomför under 2020 och 2021 är ett gemensamt initiativ mellan Tjustbygdens Sparbank och Västerviks kommun.