Västervik Invest

Västervik Invest AB (VIAB) skapades i samband med den lokala näringslivskris som uppstod när Electrolux beslutade att stänga sin dammsugarfabrik i Västervik 2005. VIAB finansierades genom medel från Västerviks kommun genom en domation från Electrolux, Sparbanksstiftelsen Tjustbygden och Innovationsbron Öst AB. Bolaget investerade i en rad företag vars utveckling bedömdes kunna skapa nya arbetstillfällen i Västervik.

VIAB är ett helägt dotterbolag till VUC.