Styrelse


Styrelsen i VIAB tillsätts av VUC, och består av:
• Conny Tyrberg , ordförande
• Rikard Larsson
• Ulf Åberg